PRISER VÅREN 2018 OG FOR HELE ÅRET 2018
 

Undersøkelse 1. gang
45 min kr 690
Fysioterapi behandling 30 min kr 590
Laser behandling  15 min kr 300
Fysioterapi og bløtvevsbehandling  40 min kr 590

SmartPTO Balanse Dag

Semesteravgift

KR 2520

SmartPTO Balanse Kveld

Semesteravgift

kr 3150

SmartPTO Styrke Dag Semesteravgift

kr 2415

SmartPTO Styrke Kveld

Semesteravgift kr 2940

YinYoga med Therese

Semesteravgift kr 3150

Kombinasjon SmartPTO Balanse og Styrke dag

Semesteravgift kr 4935

Kombinasjon SmartPTO Balanse dag og YinYoga dag

Semesteravgift kr 5670

Kombinasjon SmartPTO Styrke dag og YinYoga dag

Semesteravgift kr 5565
Kombinasjon SmartPTO Balanse kveld og YinYoga dag Semesteravgift kr 6300
Kombinasjon SmartPTO Styrke kveld og YinYoga dag Semesteravgift kr 6090
Kombinasjon SmartPTO Balanse og Styrke kveld Semesteravgift kr 6090
Kombinasjon SmartPTO Balanse, Styrke dag og YinYoga dag Semesteravgift kr 8085
Kombinasjon SmartPTO Balanse, Styrke kveld og YinYoga dag Semesteravgift kr 9240

Ungdomstrening (10-14 år):

Fast time dagtid Vår

Fast time dagtid Vår familierabatt 20%

Semesteravgift

kr 2100

Årsavgift:

SmartPTO Balanse dag

Høstsemester og vårsemester kr 4450
SmartPTO Styrke dag Høstsemester og vårsemester kr 4250
YinYoga dag Høstsemester og vårsemester kr 5550
SmartPTO Balanse kveld Høstsemester og vårsemester kr  5550
SmartPTO Styrke kveld Høstsemester og vårsemester kr  5180
Kombinasjon SmartPTO Balanse dag og YinYoga dag Høstsemester og vårsemester kr  10000
Kombinasjon SmartPTO Balanse kveld og YinYoga dag Høstsemester og vårsemester kr  11100
Kombinasjon SmartPTO Balanse dag og Styrke dag Høstsemester og vårsemester kr 8700
Kombinasjon SmartPTO Balanse kveld og Styrke kveld Høstsemester og vårsemester kr 10700
Kombinasjon SmartPTO Styrke kveld og YinYoga dag Høstsemester og vårsemester kr 10700
Kombinasjon SmartPto Styrke dag og YinYoga dag Høstsemester og vårsemester kr 10000
Komb. SmartPTO Balanse og Styrke dag og YinYoga dag  (3t) Høstsemester og vårsemester kr 14200
Komb. SmartPTO Balanse og Styrke kveld ogYinYoga dag (3t) Høstsemester og vårsemester kr 16300